Embout ATX 5.25 "AK-CA-04

Embout DVD 5.25 "AK-CA-05

USB 3.0 panneau avant 68mm AK-CA-18

ATX couvercle de fente AK-CA-22

Panneau de commande 3.5 "AK-CA-23

Écran LCD 5,25 "AK-CA-24

Écran LCD 5,25 "AK-CA-25

Lecteur de carte mémoire 3.5" AK-CA-37

2xUSB 3.0 panneau avant 68mm AK-CA-42

USB 3.0 panneau avant 70mm AK-CA-43