Vis de PC Set AK-CA-03

Adaptateur PCI Express 6 broches M / 8-pin F AK-CA-07

P1 24-pin cordon 30cm Extension AK-CA-09

Câble d'alimentation P4 4-pin M/P8 8-pin F AK-CA-10

Adaptateur SATA / Molex AK-CA-11

Adaptateur 2x Molex / PCI-Express 6 broches AK-CA-13

Adaptateur Molex / 2x SATA AK-CA-16

Adaptateur Molex / SATA AK-CA-17

Vis de PC Set AK-CA-21

Turbogril 12 cm AK-CA-26