Adaptateur PCI Express 6 broches M / 8-pin F AK-CA-07

Rallonge EPS 8 broches AK-CA-08

P1 24-pin cordon 30cm Extension AK-CA-09

Câble d'alimentation P4 4-pin M/P8 8-pin F AK-CA-10

Adaptateur SATA / Molex AK-CA-11

Adaptateur Molex / P4 AK-CA-12

Adaptateur 2x Molex / PCI-Express 6 broches AK-CA-13

Adaptateur Molex / mini-Molex / Molex AK-CA-14

Adaptateur Molex / 2x Molex AK-CA-15

Adaptateur Molex / 2x SATA AK-CA-16